Lokale regler

NB: Husk å reparere nedslagsmerker på green og rake i bunkere. Golfbager, golftraller og golfbiler skal ikke settes på green.

  • NGF’s generelle regler gjelder
  • Ball som treffer strømledning eller tilhørende stolpe SKAL spilles om ved at ny ball settes i spil i henhold til regel 20.5. 
  • Veier og tilhørende områder samt alle avstandsmarkeringer er uflyttbare hindringer jfr 16:1.
  • Ved spill på hull 5 er green og spillefelt til låven på hull 6 Out Of Bounds. 
  • Alle avstandsmarkering er til midt på green. 
  • Hele rive SKAL plasseres i bunker i spillets retning. 
  • Stein i bunker kan fjernes.